Ubutumwa bwo kumenyesha amakuru muri Ekleziya y’i Burundi

Written by on novembre 8, 2018

Ubutumwa bwo kumenyesha amakuru muri Ekleziya y’i Burundi

Guhera uyu musi wa kane kushika ejo igenekerezo rya 9 Munyonyo abajejwe kumenyesha amakuru bose mu madiyoseze Gatolika  yo mu Burundi uko ari umunani bakoraniye ku musozi wa siyoni Gikungu kugira binagure ku bijanye no kumenyesha amakuru muri Ekleziya yacu yo mu Burundi. Bazorabira hamwe ingene inkuru nziza yomenyeshwa ukuruta muri Ekleziya yo mu Burundi.

Patiri Lambert NICITERETSE Umunyabanga mukuru w’Inama Nkuru y’Abepiskopi Gatolika mu Burundi aratumenyesha intumbero y’inama. Agira ati : «  Bafatiye ku mugambi w’inama y’Abepiskopi Gatolika y’i Burundi wamaze gutangura kuva hashingwa urubuga ngurukanabumenyi (site web) vyatanguye mu mwaka wa 2015 ,kandi kugira ubutumwa bwayo bushobore gushikira bose ,Abepiskopi umwe umwe wese yaciye agena uwujejwe kumenyesha amakuru muri diyoseze yiwe uwujejwe kumenyesha amakuru ubutumwa buba buratanguye . ariko amakuru naho amenyeshwa twarabonye ko ari ngombwa abafise ubwo butumwa bwo kumenyesha amakuru bonagurwa bakaronka inyigisho zikenewe basigurirwe neza aho ubwo buhinga bugeze mu  kumenyesha amakuru. »

Abatumiwe muri iyo nama ni abajejwe ubutumwa mu biro vy’inama y’Abepiskopi ,abaserukira ibisata vy’ubutungane n’amahoro ,igisata kijejwe gukwiza hose inkuru nziza, amaseminari, abamenyeshamana , ndongozi ,indero, caritas,…

Abo bose bazorabira hamwe aho bigeze, Bazoronka kandi inyigisho zo gutegura amakuru y’Ekleziya, site ya CECAB :Conférence des Evêques Catholiques du Burundi (www.eglisecatholique.bi)  izoronka amakuru menshi kandi atandukanye, bazokwigishwa ingene begeranya amakuru bagaca bayashikiriza uyo mwanya nyene badacerewe.

______________________

Eric-Vico BAYUBAHE

 


Current track

Title

Artist

Décrire l'application pour téléphone Android ou Apple