Mariathon 2018

Written by on février 19, 2018

Igikorwa co gutegura Mariathon 2018


Uyu mwaka wa 2018, Mariathon iriko irategurwa mu mpande zose kugira ico gikorwa kize kigende neza.Nico gituma abagize umugwi wo gutegura Mariathon (Comission Mariathon ) muri Radio Maria Burundi bihaye intumbero yo kugendera abasanzwe bakora ico gikorwa ngo barabe ingene cagenze mu mwaka uheze bongere bategure neza ibijanye n’uyu mwaka.

Abasanzwe rero bagize uwo mugwi usanzwe ukurikirana hafi ca gikorwa MARIATHON  muri Radio Maria Burundi ,  baragendera  abagenzi ba Radio Maria bo mu madioyoseze gatolika y’uburundi. Gushika ubu bakaba bamaze kugendera Diyoseze Muyinga, Diyoseze Ngozi, Diyoseze Bururi.

Kuri uyu wa gatandatu uheze bagendeye Dioyeseze Bururi aho bagize inama n’abasanzwe barongoye abandi mu ma paruwase aribo abakuru b’ABAGENZI BA RADIO MARIA.
Mu nama yabereye mu munzu y’amanama yitiriwe Musenyeri Bududira barabiye hamwe Kurimbura uko Mariathon 2017 yagenze cane cane kuraba utugorane twabaye muri buri paroisse yose muzigize Diyoseze Bururi, bongera barabira hamwe Gutegura nokwiha ihangiro ya Mariathon 2018.

Paruwase yawe harakozwe Mariathon mu mwaka uheze? uyu mwaka ho vyifashe gute? Paruwase yawe hariho Abagenzi ba Radio Maria? Kuja muri uyo mugwi biroroshe, ubutumwa bw’umuvyeyi turashobora kuburangura turi muyindi migwi y’ubutumwa n’ibikorwa vy’Ekleziya Gatolika kuko twese cane cane ababatijwe duhamagariwe  kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristu aho itarashika.

Mugihe rero Radio Maria ibayeho kubw’abakristu ,umukristu abishoboye nivyiza ko agira ico aterereye nk’ishikanwa ashikaniye umuvyeyi Bikira Maria, agaterera abicishije mw’isamirizi yiwe .

Mariathon 2018 igikorwa canje nawe , tugitegure  neza hakiri kare kugira duhiganwe kumenyesha inkuru nziza turikumwe na Bikira Maria.

Murakoze

 

 


Current track

Title

Artist

Décrire l'application pour téléphone Android ou Apple