Styles:
LunMarMercJeuVendSamDim
00:00
Angélus+Ishapule : ivyibukiro binezereza00:00 - 00:30
Louons le Seigneur00:30 - 01:00
Angélus+Ishapule : ivyibukiro binezereza00:00 - 00:30
Louons le Seigneur00:30 - 01:00
Angélus+Ishapule : ivyibukiro binezereza00:00 - 00:30
Louons le Seigneur00:30 - 01:00
Angélus+Ishapule : ivyibukiro binezereza00:00 - 00:30
Louons le Seigneur00:30 - 01:00
Angélus+Ishapule : ivyibukiro binezereza00:00 - 00:30
Louons le Seigneur00:30 - 01:00
Angélus+Ishapule : ivyibukiro binezereza00:00 - 00:30
Louons le Seigneur00:30 - 01:00
Angélus+Ishapule : ivyibukiro binezereza00:00 - 00:30
Louons le Seigneur00:30 - 01:00
01:00
Inyigisho za Bibliya01:00 - 01:30
Ishapule : Ivyibukiro vy’Umuco01:30 - 02:00
Indero runtu na rukristu01:00 - 01:30
Ishapule : Ivyibukiro vy’Umuco01:30 - 02:00
Igikino, Rukundo rwa Yezu01:00 - 01:30
Ishapule : Ivyibukiro vy’Umuco01:30 - 02:00
Gufungura neza01:00 - 01:30
Ishapule : Ivyibukiro vy’Umuco01:30 - 02:00
Umugani uvura utavunye00:00 - 01:30
Ishapule : Ivyibukiro vy’Umuco01:30 - 02:00
Duhimbaze Umunsi w’Imana01:00 - 01:30
Ishapule : Ivyibukiro vy’Umuco01:30 - 02:00
Aho uzoja niho nzoja01:00 - 01:30
Ishapule : Ivyibukiro vy’Umuco01:30 - 02:00
02:00
Indirimbo za Bikira Mariya zivanze02:00 - 02:30
Ishaka rya Paulo02:30 - 03:00
Indirimbo za Bikira Mariya zivanze02:00 - 02:30
Inyigisho za Bibliya02:30 - 03:00
Indirimbo za Bikira Mariya zivanze02:00 - 02:30
Amasabo nyakuri ya Bikira Mariya02:30 - 03:00
Indirimbo za Bikira Mariya zivanze02:00 - 02:30
Mukama Menyekana02:30 - 03:00
Indirimbo za Bikira Mariya zivanze02:00 - 02:30
Inyigisho nkomezamutima02:30 - 03:00
Indirimbo za Bikira Mariya zivanze02:00 - 02:30
Amasabamana nkomezakwemera02:30 - 03:00
Indirimbo za Bikira Mariya zivanze02:00 - 02:30
Imirwi ya Bibliya02:30 - 03:00
03:00
Ishapule: Ivyibukiro vy ‘Ububabare03:00 - 03:30
Dusome Ijambo ry’Imana03:30 - 04:00
Ishapule: Ivyibukiro vy ‘Ububabare03:00 - 03:30
Amagara meza03:30 - 04:00
Ishapule: Ivyibukiro vy ‘Ububabare03:00 - 03:30
Ubutungane n’Amahoro03:30 - 04:00
Ishapule: Ivyibukiro vy ‘Ububabare03:00 - 03:30
Turemeshanye03:30 - 04:00
Ishapule: Ivyibukiro vy ‘Ububabare03:00 - 03:30
Ijwi ry’Abungere03:30 - 04:00
Ishapule: Ivyibukiro vy ‘Ububabare03:00 - 03:30
Dusome Ijambo ry’Imana03:30 - 04:00
Ishapule: Ivyibukiro vy ‘Ububabare03:00 - 03:30
Tugaruke ku Mana03:30 - 04:00
04:00
Ishapule : Ivyibukiro vy’Ubuninahazwa04:00 - 04:30
Uturirimbo tworoshe04:30 - 05:00
Ishapule : Ivyibukiro vy’Ubuninahazwa04:00 - 04:30
Uturirimbo tworoshe04:30 - 05:00
Ishapule : Ivyibukiro vy’Ubuninahazwa04:00 - 04:30
Uturirimbo tworoshe04:30 - 05:00
Ishapule : Ivyibukiro vy’Ubuninahazwa04:00 - 04:30
Uturirimbo tworoshe04:30 - 05:00
Ishapule : Ivyibukiro vy’Ubuninahazwa04:00 - 04:30
Uturirimbo tworoshe04:30 - 05:00
Ishapule : Ivyibukiro vy’Ubuninahazwa04:00 - 04:30
Uturirimbo tworoshe04:30 - 05:00
Ishapule : Ivyibukiro vy’Ubuninahazwa04:00 - 04:30
Uturirimbo tworoshe04:30 - 05:00
05:00
Ururirimbo rwa RMB + Ukwugurura ibiganiro vy’Umunsi05:00 - 05:10
Ukwishikana kwa Radio Maria Burundi05:10 - 05:15
Umweranda w’Umunsi05:15 - 05:25
Ibisomwa vy’umunsi05:25 - 05:45
Amashemezo yo mu gitondo05:45 - 06:00
Ururirimbo rwa RMB + Ukwugurura ibiganiro vy’Umunsi05:00 - 05:10
Ukwishikana kwa Radio Maria Burundi05:10 - 05:15
Umweranda w’Umunsi05:15 - 05:25
Ibisomwa vy’umunsi05:25 - 05:45
Amashemezo yo mu gitondo05:45 - 06:00
Ururirimbo rwa RMB + Ukwugurura ibiganiro vy’Umunsi05:00 - 05:10
Ukwishikana kwa Radio Maria Burundi05:10 - 05:15
Umweranda w’Umunsi05:15 - 05:25
Ibisomwa vy’umunsi05:25 - 05:45
Amashemezo yo mu gitondo05:45 - 06:00
Ururirimbo rwa RMB + Ukwugurura ibiganiro vy’Umunsi05:00 - 05:10
Ukwishikana kwa Radio Maria Burundi05:10 - 05:15
Umweranda w’Umunsi05:15 - 05:25
Ibisomwa vy’umunsi05:25 - 05:45
Amashemezo yo mu gitondo05:45 - 06:00
Ururirimbo rwa RMB + Ukwugurura ibiganiro vy’Umunsi05:00 - 05:10
Ukwishikana kwa Radio Maria Burundi05:10 - 05:15
Umweranda w’Umunsi05:15 - 05:25
Ibisomwa vy’umunsi05:25 - 05:45
Amashemezo yo mu gitondo05:45 - 06:00
Ururirimbo rwa RMB + Ukwugurura ibiganiro vy’Umunsi05:00 - 05:10
Ukwishikana kwa Radio Maria Burundi05:10 - 05:15
Umweranda w’Umunsi05:15 - 05:25
Ibisomwa vy’umunsi05:25 - 05:45
Amashemezo yo mu gitondo05:45 - 06:00
Ururirimbo rwa RMB + Ukwugurura ibiganiro vy’Umunsi05:00 - 05:10
Ukwishikana kwa Radio Maria Burundi05:10 - 05:15
Umweranda w’Umunsi05:15 - 05:25
Ibisomwa vy’umunsi05:25 - 05:45
Amashemezo yo mu gitondo05:45 - 06:20
06:00
Inkuka ya Missa06:00 - 07:20
Inkuka ya Missa06:00 - 07:20
Inkuka ya Missa06:00 - 07:20
Inkuka ya Missa06:00 - 07:20
Inkuka ya Missa06:00 - 07:20
Inkuka ya Missa06:00 - 07:20
Ibisomwa vy’umunsi06:20 - 06:45
Maximes et Pensées06:45 - 07:00
07:00
Radio Vatican : journal Français-Afrique07:20 - 07:50
Amahoro ya Kristu Ugutasha07:50 - 08:10
Radio Vatican : journal Français-Afrique07:20 - 07:50
Amahoro ya Kristu Ugutasha07:50 - 08:10
Radio Vatican : journal Français-Afrique07:20 - 07:50
Amahoro ya Kristu Ugutasha07:50 - 08:10
Radio Vatican : journal Français-Afrique07:20 - 07:50
Amahoro ya Kristu Ugutasha07:50 - 08:10
Radio Vatican : journal Français-Afrique07:20 - 07:50
Amahoro ya Kristu Ugutasha07:50 - 08:10
Radio Vatican : journal Français-Afrique07:20 - 07:50
Indirimbo zoroshe07:50 - 08:10
Animation libre07:00 - 07:20
Radio Vatican : journal Français-Afrique07:20 - 07:50
Duhimbaze Umunsi w’Imana07:50 - 08:10
08:00
Amatangazo08:10 - 08:30
Ishapule : ivyibukiro binezereza08:30 - 09:00
Amatangazo08:10 - 08:30
Ishapule : ivyibukiro binezereza08:30 - 09:00
Amatangazo08:10 - 08:30
Chapelet Joyeux Swahili08:30 - 09:00
Amatangazo08:10 - 08:30
Ishapule : ivyibukiro binezereza08:30 - 09:00
Amatangazo08:10 - 08:30
Chapelet Joyeux Swahili08:30 - 09:00
Amatangazo08:10 - 08:30
Ishapule : ivyibukiro binezereza08:30 - 09:00
Amatangazo08:10 - 08:30
Ishapule : ivyibukiro binezereza08:30 - 09:00
09:00
Inyigisho Ndoramana : Kw’ishule ry’Ukwemera09:00 - 10:00
Au Souffle de L’Esprit Saint09:00 - 10:00
Inyigisho Ndoramana : Kw’ishule ry’Ukwemera09:00 - 10:00
Inyigisho Ndoramana : Kw’ishule ry’Ukwemera09:00 - 10:00
Inyigisho Ndoramana : Kw’ishule ry’Ukwemera09:00 - 10:00
Ijambo ry’Ubuzima Focolarie09:00 - 09:30
Au Souffle de L’Esprit Saint09:30 - 10:30
Turemeshanye09:00 - 09:30
Parole du Dimanche09:30 - 10:00
10:00
Amagara meza10:00 - 10:30
Dusome Ijambo ry’Imana10:30 - 11:00
Ibidukikije10:00 - 10:30
Yaga tuyagire abandi10:30 - 11:00
Umutima w’Umukama uri kuri jewe10:00 - 10:30
Animation libre10:30 - 10:00
Dusome Ijambo ry’Imana10:00 - 10:30
Ugufungura neza10:30 - 11:00
Tukumbushane10:00 - 11:00
Voix des enfants10:30 - 11:00
Inkuka ya Missa10:00 - 12:00
11:00
Les Lectures du Jour11:00 - 11:30
Ishapule : Ivyibukiro vy’Umuco11:30 - 12:00
Les Lectures du Jour11:00 - 11:30
Ishapule : Ivyibukiro vy’Umuco11:30 - 12:00
Les Lectures du Jour11:00 - 11:30
Ishapule : Ivyibukiro vy’Umuco11:30 - 12:01
Les Lectures du Jour11:00 - 11:30
Ishapule : Ivyibukiro vy’Umuco11:30 - 12:00
Les Lectures du Jour11:00 - 11:30
Ishapule : Ivyibukiro vy’Umuco11:30 - 12:00
Les Lectures du Jour11:00 - 11:30
Ishapule : Ivyibukiro vy’Umuco11:30 - 12:00
12:00
Angelus+ Amashemezo yo hagati mu munsi00:00 - 12:15
Amatangazo12:15 - 12:30
Ishapule y’ Ikigongwe c’Imana12:30 - 13:00
Angelus+ Amashemezo yo hagati mu munsi12:00 - 12:15
Amatangazo12:15 - 12:30
Ishapule y’ Ikigongwe c’Imana12:30 - 13:00
Angelus+ Amashemezo yo hagati mu munsi12:00 - 12:15
Amatangazo12:15 - 12:30
Ishapule y’ Ikigongwe c’Imana12:30 - 13:00
Angelus+ Amashemezo yo hagati mu munsi12:00 - 12:15
Amatangazo12:15 - 12:30
Ishapule y’ Ikigongwe c’Imana12:30 - 13:00
Angelus+ Amashemezo yo hagati mu munsi12:00 - 12:15
Amatangazo12:15 - 12:30
Ishapule y’ Ikigongwe c’Imana12:30 - 13:00
Angelus+ Amashemezo yo hagati mu munsi12:00 - 12:15
Amatangazo12:15 - 12:30
Ishapule y’ Ikigongwe c’Imana12:30 - 13:00
Angelus+ Amashemezo yo hagati mu munsi12:00 - 12:15
Amatangazo12:15 - 12:30
Ishapule y’ Ikigongwe c’Imana12:30 - 13:00
13:00
Radio Vatican : journal Français-Afrique13:00 - 13:30
Amakuru ya Radio Maria Burundi13:30 - 14:00
Radio Vatican : journal Français-Afrique13:00 - 13:30
Dukutse ikivi c’Umuvyeyi13:30 - 14:30
Radio Vatican : journal Français-Afrique13:00 - 13:30
Amakuru ya Radio Maria Burundi13:30 - 14:00
Radio Vatican : journal Français-Afrique13:00 - 13:30
Lève-toi et marche13:30 - 14:30
Radio Vatican : journal Français-Afrique13:00 - 13:30
Amakuru ya Radio Maria Burundi13:30 - 14:00
Radio Vatican : journal Français-Afrique13:00 - 13:30
Animation libre13:30 - 14:00
Radio Vatican : journal Français-Afrique13:00 - 13:30
Dédicace en français13:30 - 14:30
14:00
Ndanyotewe14:00 - 15:00
Dédicace en Swahili14:30 - 15:00
Ndanyotewe14:00 - 15:00
Gutasha ku makarata14:30 - 15:00
Dukutse ikivi c’Umuvyeyi14:00 - 14:30
Les Chorales et les chants en Swahili14:30 - 15:00
Dukutse ikivi c’Umuvyeyi14:00 - 14:30
Urwaruka14:30 - 15:00
Akaranga14:30 - 15:00
15:00
Ishapule: Ivyibukiro vy ‘Ububabare15:00 - 15:30
Intermède musicale15:30 - 15:40
Ishaka rya Paulo mweranda15:40 - 16:10
Ishapule: Ivyibukiro vy ‘Ububabare15:00 - 15:30
Intermède musicale15:30 - 15:40
Tumenye abihayimana bacu15:40 - 16:10
Ishapule: Ivyibukiro vy ‘Ububabare15:00 - 15:30
Animation libre15:30 - 15:40
Abaririmbiramana n’indirimbo15:40 - 16:20
Ishapule: Ivyibukiro vy ‘Ububabare15:00 - 15:30
Intermède musicale15:30 - 15:40
Tumenye abihayimana bacu15:40 - 16:10
Ishapule: Ivyibukiro vy ‘Ububabare15:00 - 15:30
Intermède musicale15:30 - 15:40
Ndi nk’abandi15:40 - 16:10
Ishapule: Ivyibukiro vy ‘Ububabare15:00 - 15:30
Intermède musicale15:30 - 15:40
Amasabo nyakuri ya Bikira Mariya15:40 - 16:10
Ishapule: Ivyibukiro vy ‘Ububabare15:00 - 15:30
Intermède musicale15:30 - 15:40
Umuhari wa schoenstatt15:40 - 16:10
16:00
Ivyivugo,- amazina (poésie spirituelle)16:10 - 16:20
Dutezimbere ivyamwa16:20 - 16:30
Animation libre16:30 - 17:00
Ivyivugo,- amazina (poésie spirituelle)16:10 - 16:20
Animation libre16:20 - 17:30
Les Chorales et les Chants en Kirundi16:20 - 16:30
Animation libre16:30 - 17:00
Ivyivugo,- amazina (poésie spirituelle)16:10 - 16:20
Ubutungane buvyara amahoro16:20 - 16:30
Animation libre16:30 - 17:00
Aho uzoja niho nzoja16:10 - 17:00
Ivyivugo,- amazina (poésie spirituelle)16:10 - 16:20
Variété musicale16:20 - 16:30
A quoi ça sert l’église16:30 - 17:00
Ivyivugo,- amazina (poésie spirituelle)16:10 - 16:20
Variété musicale16:20 - 16:30
Retro info16:30 - 17:00
17:00
Gutasha ku makarata17:00 - 18:00
Inyigisho za Bibliya17:30 - 18:00
Gutasha ku makarata17:00 - 18:00
Mukama Menyekana17:00 - 17:30
Animation libre17:30 - 18:00
Gutasha ku makarata17:00 - 18:00
Imihari y’ubutumwa gatolika17:00 - 17:30
Animation libre17:30 - 18:00
Ijwi ry’Abungere17:00 - 17:30
Animation libre17:30 - 18:00
18:00
Angélus + Ishapule : Ivyibukiro vy’Ubuninahazwa18:00 - 18:30
Amashemezo yo ku mugoroba18:30 - 19:00
Angélus + Ishapule : Ivyibukiro vy’Ubuninahazwa18:00 - 18:30
Amashemezo yo ku mugoroba18:30 - 19:00
Angélus + Ishapule : Ivyibukiro vy’Ubuninahazwa18:00 - 18:30
Amashemezo yo ku mugoroba18:30 - 19:00
Angélus + Ishapule : Ivyibukiro vy’Ubuninahazwa18:00 - 18:30
Amashemezo yo ku mugoroba18:30 - 19:00
Angélus + Ishapule : Ivyibukiro vy’Ubuninahazwa18:00 - 18:30
Amashemezo yo ku mugoroba18:30 - 19:00
Angélus + Ishapule : Ivyibukiro vy’Ubuninahazwa18:00 - 18:30
Amashemezo yo ku mugoroba18:30 - 19:00
Angélus + Ishapule : Ivyibukiro vy’Ubuninahazwa18:00 - 18:30
La Vierge Marie dans la vie chrétienne18:30 - 19:00
19:00
Urukundo shingiro ry’Amahoro19:00 - 19:30
Ibisomwa vy’umunsi19:30 - 19:50
Amatangazo19:50 - 20:00
Catéchèse en Français19:00 - 19:30
Ibisomwa vy’umunsi19:30 - 19:50
Amatangazo19:50 - 20:00
Animation libre19:00 - 19:30
Ibisomwa vy’umunsi19:30 - 19:50
Amatangazo19:50 - 20:00
Ubuzima bw’Aberanda19:00 - 19:30
Ibisomwa vy’umunsi19:30 - 19:50
Amatangazo19:50 - 20:00
Ibikorwa vya Caritas19:00 - 19:30
Ibisomwa vy’umunsi19:30 - 19:50
Amatangazo19:50 - 20:00
Ibikorwa vya Papa19:00 - 19:30
Ibisomwa vy’umunsi19:30 - 19:50
Amatangazo19:50 - 20:00
Amashemezo yo ku mugoroba19:00 - 19:30
Ibisomwa vy’umunsi19:30 - 19:50
Amatangazo19:50 - 20:00
20:00
Animation libre20:00 - 20:30
Les Lectures du Jour20:30 - 20:50
Umweranda w’Umunsi20:50 - 21:00
Inyigisho nkomeza-mutima20:00 - 20:30
Les Lectures du Jour20:30 - 20:50
Umweranda w’Umunsi20:50 - 21:00
Ubutungane n’Amahoro iwacu20:00 - 20:30
Les Lectures du Jour20:30 - 20:50
Umweranda w’Umunsi20:50 - 21:00
Animation libre20:00 - 20:30
Les Lectures du Jour20:30 - 20:50
Umweranda w’Umunsi20:50 - 21:00
Indero runtu na rukristu20:00 - 20:30
Les Lectures du Jour20:30 - 20:50
Umweranda w’Umunsi20:50 - 21:00
Animation libre20:00 - 20:30
Les Lectures du Jour20:30 - 20:50
Umweranda w’Umunsi20:50 - 21:00
Iterambere rirama soko ry’Amahoro20:00 - 20:30
Les Lectures du Jour20:30 - 20:50
Umweranda w’Umunsi20:50 - 21:00
21:00
Igisabisho co kuja kuryama21:00 - 21:10
Animation libre21:10 - 21:30
A quoi ça sert l’église21:30 - 22:00
Igisabisho co kuja kuryama21:00 - 21:10
Aho uzoja niho nzoja21:10 - 22:00
Inyigisho za Bibliya21:00 - 21:30
Umugani uvura utavunye21:30 - 22:00
Amasabamana na nkomezakwemera21:00 - 21:30
Igisabisho co kuja kuryama21:30 - 22:00
Igisabisho co kuja kuryama21:00 - 21:10
Animation libre21:10 - 21:30
Imirwi ya Bibliya21:30 - 22:00
Igisabisho co kuja kuryama21:00 - 21:10
Animation libre21:10 - 21:30
Twubake Paruwase yacu21:30 - 22:00
Animation libre21:00 - 21:10
La Foi est possible21:10 - 22:00
22:00
Agakino Rukundo rwa Yezu22:00 - 22:30
Amakuru ya Radio Maria Burundi22:30 - 23:00
Animation libre22:00 - 22:30
Radio Vatican : journal Français-Afrique22:30 - 23:00
Tugaruke ku Mana22:00 - 22:30
Amakuru ya Radio Maria Burundi22:30 - 23:00
Animation libre22:00 - 22:30
Radio Vatican : journal Français-Afrique22:30 - 23:00
Amakuru ya Radio Maria Burundi22:30 - 23:00
Parole du Dimanche22:00 - 22:30
Radio Vatican : journal Français-Afrique22:30 - 23:00
Animation libre22:00 - 22:30
Radio Vatican : journal Français-Afrique22:30 - 23:00
23:00
Inyigisho Ndoramana : Kw’ishule ry’Ukwemera23:00 - 00:00
Dukutse ikivi c’Umuvyeyi23:00 - 00:00
Inyigisho Ndoramana : Kw’ishule ry’Ukwemera23:00 - 00:00
Inyigisho Ndoramana : Kw’ishule ry’Ukwemera23:00 - 00:00
Dukutse ikivi c’Umuvyeyi23:00 - 23:30
Inyigisho Ndoramana : Kw’ishule ry’Ukwemera23:30 - 00:00
Dukutse ikivi c’Umuvyeyi23:00 - 23:30
Inyigisho Ndoramana : Kw’ishule ry’Ukwemera23:30 - 00:00
Dukutse ikivi c’Umuvyeyi23:00 - 23:30
Catéchèse en Français23:30 - 00:00