nouvelles

Page: 3

La Pérégrination des Reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus au Burundi                                                                                        […]

Iginekerezo rya 21 mukakaro amadiyoseze Gatolika atanu yaragabanye abasaserdoti bashasha. Ibirori vyo kwatira abasaserdoti muri ayo madiyoseze  vyakoranije abakristu isinzi ,abanyenicubahiro batandukanye, abaryango, abihebeyimana, abarongozi muri reta, abavuye mu mahanga, abana n’abakuze… Ivyo birori vyabereye mu paroisse atandukanye birongowe n’umwungere umwepiskopi wa Diyoseze. Mbega hatiwe bangahe muri ayo madiyoseze? Dushimye kubaha igitigiri c’abatiwe  hamwe n’abaronse […]

Abazokwatirwa mu busaserdoti bamaze kumenyekana Igitigiri hamwe n’Amazina y’abazokwatirwa muri Paruwase RUMEZA Diyoseze BURURI. Paruwase Rumeza niyo yatowe ngo itegure urubanza rwo kwatira Abasaserdoti ,ivyo birori bizoba ku wa gatandatu  Igenekerezo rya 21 Mukakaro aho nyenicubahiro  Umwepiskopi akaba n’Umwungere wa Diyoseze BURURI Musenyeri Venansi BACINONE azokwatira mw’ibanga ry’Ubusaserdoti hamwe n’ubudiyakoni abakurikira : Abazokwatirwa mu budiyakoni ARAKAZA […]

Abazokwatirwa mu busaserdoti nuri diyoseze Bururi bamaze kumenyekana                                   Paruwase Rumeza (Notre Dame de Lourdes) niyo yatowe ngo itegure urubanza rwo kwatira Abasaserdoti ,ivyo birori bizoba ku wa gatandatu  Igenekerezo rya 21 Mukakaro aho nyenicubahiro  Umwepiskopi wa Diyoseze BURURI […]

Umwidondoro w’abazokwatirwa mw’ibanga ry’ubusaserdoti muri paruwase Kibumbu Diyoseze nkuru ya GITEGA.   Paruwase KIBUMBU yitiriwe Bikira Maria RUMARANTIMANA Diyoseze nkuru ya GITEGA niyo yatowe ngo itegure urubanza rwo kwatira abasaserdoti hamwe n’ibindi bice bigana iryo banga. Ku wa gatandatu igenekerezo rya 21 mukakaro niho urwo rubanza ruzoba. Mbega abazokwatirwa ni bangahe ? abadiyakoni canke abapatiri bazokwatirwa […]

Umugirwa wo Gushikiriza no gushikirizwa inka yagabiwe Radio Maria Burundi   Umushingantahe NDABAHAGAMYE André yaragabiye inka Radio Maria Burundi muri wa mugambi MARIATHON y’uyu mwaka mu ntumbero yo kwokorera uwamugabiye nawe ahitamwo isamirizi kuko ari yo umugenzi wiwe aheza arungika umuhungu wiwe Joseph NDAYISABA gushikiriza iyo ngabire. Umushingantahe NDABAHAGAMYE André umukunzi wa Radio Maria avuka […]

IMYITEGURO Y’IBIRORI VYO KWATIRA ABASASERDOTI MURI PARUWASE REGINA PACIS KININDO ARCHIDIOCESE BUJUMBURA Igenekerezo rya 14 mukakaro,  Diyoseze Nkuru ya Bujumbura izokwatira abasaserdoti n’abadiyakoni bashasha hongere hatangwe ibice bijanye n’iryo banga. Abakristu bo Kinindo barabiteguriye neza.                       Paruwase Regina Pacis yaratewe iteka ryo gutegura ibirori vyo […]

Indagano z’ababikira bo muri foyer de charité I Ngozi Abihebeyimana muri foyer de charité y’i Ngozi baragize Indagano za burundu ku musi wa gatandatu igenekerezo rya 24 Ruheshi . Ibirori vyatanguwe n’igisabisho c’inkuka y’imisa irongowe na Musenyeri KABURUNGU Stanislas Aho yibutsa igihugu c’Imana cakoranye ngaho mu Rukeco i Ngozi ati : « Imana ni igitangaza kandi  Imana […]

  Abamenyeshamana 44 biga kuri I.C.A. Muyange bazoronka impamyabushobozi  Institut Catéchétique Africain (I.C.A.) Muyange mu ntara ya Kayanza ni ishure ry’abamenyeshamana ryatanguye mu mwaka w’i 2000 ivyigwa nyezina bitangura mu mwaka w’i 2001 .iryo shure ryatangujwe n’abasenyeri b’ekleziya Gatolika mu burundi no mu rwanda baraheza batanguza uwo mugambi mu mwaka w’i 1962 mu gihugu c’urwanda . Mumwaka […]

Amazina n’amasanamu y’abazokwatirwa mw’ibanga ry’ubusaserdoti mu Kinindo ku wa 14 mukakaro   ITANGAZO RYA DIYOSEZE NKURU YA BUJUMBURA RYO KUMENYESHA ABITEGURIRA KWATIRWA MU BUSASERDOTI Diyoseze Nkuru ya Bujumbura iri n’akanyamuneza ko kumenyesha umuryango wose w’abakristu ko kwigenegenekerzo rya 14 Mukakaro 2018 muri paruwase Regina Pacis mu Kinindo izokwatira mw’ibanga ry’ubusaserdoti Abadiyakoni bakurikira :     CIMPAYE […]


Current track

Title

Artist