Evengelization

INZIRA Y’UMUSARABA (VIA CRUCIS) ——————————————————– Yezu Kristu, Mucunguzi wanje, waragiye mu nzira y’umusaraba, ngo uncungure kuko wankunze cane. Nanje ubu ngomba kwibuka ya magorwa wabonye ku bw’ibicumuro vyanje ; bino bicumuro ndabigaye kuko vyakubabaje, ndashaka kugukunda n’umutima wanje wose imisi yose. Mu kugira iyi nzira y’umusaraba, nizigiye kuronka ikigongwe c’Imana abayigira neza baronka, maze n’imitima […]

Mu mwanya isaha zitatu z’ijoro (21h00) kuri Radio Maria Burundi turatangura igisabisho c’iminsi icenda-Neuvaine- kidutegurira guhimbaza umunsi mukuru cane w’Iyurizwa mw’ijuru rya Bikira Mariya. Kaze mwese dusangire uwo mwanya mweranda. Kazotubera akaryo keza ko gusubira gutangarira igitngaza c’Imana muri Bikira Mariya, akanya ko gutahura neza iyurizwa ryiwe mw’ijuru ngo gutyo mu kumumenya neza tumwakire neza […]


Radio Maria Burundi

Current track
TITLE
ARTIST